Enduce AB

Enduce möjliggör betydande resursbesparing genom att via patenterad innovation tillgängliggöra industriell teknik i form av en energiåtervinnande golvbrunn som minskar energiförbrukningen vid duschning. Enduce har utvecklat en teknik för användning av högeffektiva industriellt utvecklade plattvärmeväxlare i dusch- och gråvattenapplikationer, något som tidigare inte varit möjligt p.g.a. känslighet för nedsmutsning och igensättning.

Energiåtervinningsgraden för produkten är mellan 71–75 % vilket är världsledande i jämförelse med andra produkter på marknaden (oavsett duschningstemperatur, duschproduktanvändning, kallvattentemperatur, duschflöde och som ger effektiv värmeåtervinning redan från första minuten).

Utöver en kraftig reduktion av energimängderna bidrar Enduce teknik även till att minska effektbehovet för hetvattenuppvärmning med tre fjärdedelar. Detta medför att de problematiska effekttopparna i energisystemet under morgon och kväll minskar, vilket ytterligare underlättar omställningen till ett hållbart energisystem.

Vi vänder oss till

Bostadsrättsförening
Flerbostadshusägare
Kontorshyresgäst
Lokalfastighetsägare
Småhusägare
www.enduce.se open_in_new

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.