Enjay

Enjay har utvecklat en värmeväxlare som är speciellt framtagen för att kunna återvinna energi ur restaurangventilation (imkanal) utan förfiltrering eller extra underhåll. Värmeväxlaren erbjuder varaktig energiåtervinning utan dyra underhållskostnader (filterbyten m.m.) eller risk för driftstopp.

Vi vänder oss till

Lokalfastighetsägare
www.enjaysystems.com open_in_new

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.