Entema Entreprenader och Service AB

Entema erbjuder helhetslösningar för tvättstugor i flerfamiljshus i Stockholm – service och ombyggnad/renovering. Företaget är Excellencepartner med Electrolux Professional och utför garantiservice på proffesionell tvättstugeutrustning.

Vi projekterar tvättstugan efter ett antal faktorer och ger råd kring energibesparing. Entema kan erbjuda kalkylunderlag med beräkningar över investerad utrustning som ger bästa funktion med lägsta möjliga driftskostnad och minimal miljöpåverkan.

Vi vänder oss till

Bostadsrättsförening
Flerbostadshusägare

Energitjänster vi utför

Tvättstugor/kök/lokalvård
www.entema.se open_in_new

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.