Free2Move AB

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar.

Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan.

Vi vänder oss till

Inga målgrupper har lagts till ännu

Energitjänster vi utför

Inga energitjänster har lagts till ännu
www.free2move.se open_in_new

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.