GRUNDIR AB

Vi har utvecklat en unik ekonomisk modell och arbetsmetod för genomgripande energieffektivisering av alla slags byggnader.

Vår modell möjliggör för fastighetsägare att omvandla sin byggnad – oberoende av byggnadsår och användningsområde – till en lågenergi- eller nollenergibyggnad. Ibland kan byggnaden bli plusenergihus varvid den sålda energin blir en intäkt.

Genom att utföra alla lönsamma åtgärder för minskade energiförluster och energiåtervinning återstår ett begränsat energibehov som ofta kan täckas med egen energi alstrad på eller intill bygganden.

Med korrekt lönsamhetsberäkning, ett ambitiöst åtgärdsprogram och stor noggrannhet uppnår vi det mål som vår modell anger. Fastighetsägaren får högre värde på sin fastighet och blir immun mot framtida energiprishöjningar.

Vi genomför förstudier, energiutredningar och projektering av genomgripande energieffektivisering.

Vi vänder oss till

Bostadsrättsförening
Butikshyresgäst
Flerbostadshusägare
Industriföretag
Kontorshyresgäst
Lokalfastighetsägare
Småhusägare
www.grundir.se open_in_new

Kontaktpersoner

Staffan Libertéus

0705-602010
berglof@grundir.se
Vi är verksamma i alla län.