Heat Exchangers Association of Sweden

HEAS är branschföreningen för leverantörer av värmeväxlare och undercentraler inom fjärrvärme och fjärrkyla. Föreningens syfte är att verka för en sund utveckling inom branschen och tillvarata samt främja medlemmarnas intressen särskilt i förhållande till övriga organisationer och myndigheter inom området.

Vi vänder oss till

Leverantör

Energitjänster vi utför

Inga energitjänster har lagts till ännu
www.heas.se open_in_new

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.