LMS-Nordic AB

LMS-Nordic utvecklar lönsamhetsorienterade utbildningar inom tryckluft. I huvudsak genom on-line utbildningar på olika nivåer. Från startkurser som ger all personal som kommer i kontakt med tryckluft en god inblick i hur tryckluft produceras, varför tryckluft är dyrt, viktiga säkerhetsaspekter och tryckluftens klimatpåverkan. Kurserna skapar omedelbara resultat i form av lägre tryckluftförbrukning och lägre tryck. LMS-Nordic garanterar resultat och en ROI inom 30 dagar.
Det finns även en kurs för Riskanalys & Säkerhet och en kurs för Tryckluftsansvariga. Den kursen är avsedd för personer som har ansvaret för tryckluftsproduktionen. Vi rådgör även i frågor om mätning & övervakning, visualisering av tryckluftsdata, styrsystem, läckagesökning, ultra-ljuds utrustning, flödesmätare och i frågor kring tryckluftsmanagement och kompressorköp.

Vi vänder oss till

Industriföretag
www.tryckluftsutbildning.se open_in_new

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.