Majornas energi & miljökonsult

Energikartläggning för energioptimering

Tjänsten Energikartläggning innebär att vi visar var fastighetsägare kan göra besparingar på sina energi- och driftskostnader. 25 – 50 % energibesparing är många gånger möjligt i fastigheter byggda före 1975.

Vår energioptimeringstjänst ger er en god överblick på hur fastighetens energi- och driftsprestanda kan förbättras. Det kan till exempel handla om förbättring av isolering och fönster eller varmvattenbesparande åtgärder. Ibland kan solceller vara en del av lösningen.

Vi följer utvecklingen inom energibranschen och forskningen runt energieffektiva byggnader. Därför kan vi också föreslå de bästa och mest beprövade lösningarna som passar just de byggnader ni har.

Välkommen att kontakta oss!

Vi vänder oss till

Bostadsrättsförening
Butikshyresgäst
Flerbostadshusägare
Industriföretag
Kontorshyresgäst
Lokalfastighetsägare
Småhusägare
MEMAB open_in_new

Kontaktpersoner

Håkan Alnebratt

031-127570
hakan@memab.com

Vi är verksamma i:

Östergötlands län Värmlands län Jönköpings län Kalmar län Hallands län Kronobergs län Blekinge län Skåne län Västra Götalandsl: => 'Västra Götalands län Örebro län Uppsala län Södermanlands län Stockholms län Östergötlands län