Revelop

Revelop utgår från det befintliga för att kunna skapa förtätning och utveckling i stadsmiljöer, ta fram attraktiva och livskraftiga platser utan att behöva ta ny grön mark i anspråk.

Revelop jobbar med transformation av befintliga byggnader; genom att uppdatera användning, förbättra prestandan och sänka utsläppen. Arbetet består till stor del av energieffektivisering genom styr, regler, uppdaterad teknisk, AI-styrning etc.

Vi vänder oss till

Inga målgrupper har lagts till ännu

Energitjänster vi utför

Inga energitjänster har lagts till ännu
www.revelop.se open_in_new

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.