Skorstensbolaget

Clean-Air24 Eco-Heat är ett ventilationssystem som minskar värmekostnaden genom återvinning av frånluftsenergin och ger självdragsfastigheter ett modernt ventilationssystems alla fördelar. Förutom lägre energi- och effektförbrukning distribuerar Clean-Air24 förvärmd, upp till 6 gånger renare, tilluft till bostaden vilket ger komfort och en hälsosam boendemiljö. Det unika med Clean-Air24 är att det installeras inom befintliga schakt och kanaler och ej upptar någon yta för nya schakt genom lägenheter eller skrymmande aggregat, därav renlig och kostnadseffektiv installation.

Clean-Air24 har med stor kundnöjdhet installerats sedan 2012 i självdragsfastigheter som ex. sekelskiftes- och kulturskyddade fastigheter som kräver varsam installation. Lösningen är också lämplig för de vanligt förekommande trevåningshusen (så kallade lamellhus) som producerades mellan 40- och 60-talet och som ofta har låg luftomsättning och helt saknar värmeåtervinning.

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri förstudie av Er fastighets potential för minskad energianvändning. Ofta räcker en förstudie för att vi skall kunna hjälpa Er att upprätta en underhållsplan för ventilationen som stegvis leder till minskade kostnader, modern komfort och ökat fastighetsvärde.

Clean-Air24 betalar sig själv med minskade värmekostnader och ger på sikt årlig vinst.

Vi vänder oss till

Bostadsrättsförening
Flerbostadshusägare
skorstensbolaget.se open_in_new

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i:

Stockholms län