WSP Byggnadsfysik Energi & Installation

WSP Byggnadsfysik är verksamma inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Vi har lång erfarenhet och kunskap om hållbara byggnader med krav på låg energianvändning kombinerat med god inomhusmiljö.  I det ingår bland annat installationer för värmesystem och ventilation, solel, laddplatser, isolering, materialegenskaper, fuktsäkerhet, lufttäthet och inneklimat.

I takt med att allt fler vill minska sin energikostnad och klimatpåverkan växer efterfrågan på våra konsulttjänster inom energieffektivisering, miljöcertifiering, inomhusmiljö och hållbarhet. Vår målsättning är att möta dig som kund utifrån de specifika problemställningar som finns. Utifrån dem arbetar vi med helhetslösningar, där tekniska system kopplas samman med ekonomi, ledningssystem och beteenden. Ibland är det mest lönsamt att investera i ny teknik, medan i andra fall kan man optimera de system som redan finns i byggnaden.

Våra konsulter finns över hela landet och arbetar med att minska byggnaders energianvändning, sänka energikostnader och skapa långsiktigt hållbara byggnader

Vi vänder oss till

Bostadsrättsförening
Butikshyresgäst
Flerbostadshusägare
Industriföretag
Kontorshyresgäst
Lokalfastighetsägare
WSP.com open_in_new

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i:

Stockholms län Uppsala län Örebro län