Avtal om energiprestanda Gotlandshem

Utfört av energitjänsteföretaget: Schneider Electric Sverige ABDrivkraft för att starta projektetRedan i mitten av 90-talet arbetade Gotlandshem aktivt med att höja komforten och spara energi i sina fastigheter. Problemen var då främst ojämn värme i fastigheterna, stigande energikostnader och företagets oljeberoende. Huvudfokus var att spara värme och att få fram rätt värme. Detta räckte inte, Gotlandshem behövde komma ett steg längre och insåg att det inte gick på egen hand. Genom att samarbeta med Schneider Electric Energy Solutions kunde de ta det helhetsgrepp som behövdes om el, värme, ventilation, vatten och komma framåt i snabbare takt.“Jag kan aldrig själv få all den bredd och kunskap som Schneider Electric, de samlar effektiva lösningar från olika branscher, till exempel sjukhus, varuhus och industri och flyttar över det till bostäder,” säger Gotlandshems Fastighetschef Göran Palmqvist.Beskrivning av projektDet första projektet tillsammans med Schneider Elecric Energy Solutions drog igång 2002 och gav snabbt konkreta resultat i form av kostnadsbesparingar, minskat antal klagomål och stabil temperatur. Resultaten gjorde det intressant att arbeta vidare med en större del av beståndet och det har sedan 2002 både blivit ett andra och ett tredje projekt. Det tredje projektet, som startade i början av 2009, innebär att hela fastighetsbeståndet innefattas av energisparprojekt. Att energideklarera fastigheterna har även ingått i arbetet och som första SABO-bolag var Gotlandshem klara med alla energideklarationer redan i september 2008.

Våra tjänster

 • Beskrivning av byggnaden

  Bostäder

 • Total Atemp

  356 000 kvm

 • Antal byggnader

  77 st

 • Beställartyp

  Kommunalt bostadsbolag

 • Ort

  Gotland

 • Klimatzon

  3

 • Byggnadsår

  Blandat

 • Genomförandeår

  2004-2011

 • Status innemiljö före åtgärd

  Ojämna inomhustemperaturer

 • Status innemiljö efter åtgärd

  Jämnare inomhustemperaturer, förbättrad ventilation i flera fastigheter

 • Specifik energianvändning per kvm före åtgärd

  168 kWh/kvm och år

 • Projekterad energianvändning per kvm efter åtgärd

  147 kWh/kvm och år

 • Uppmätt energianvändning per kvm efter åtgärd

  147 kWh/kvm och år

 • Investeringskostnad energiåtgärd

  60,2 miljoner kronor

 • Investeringskostnad per kvm

  164 kr/kvm

 • Energibesparing under livslängd

  50,6 MWh

 • arrow-left Goda exempel