Avtal om energiprestanda Mora kommun

Utfört av energitjänsteföretaget: Caverion AB Läs mer om CaverionDrivkraft för att starta projektet”Vi drog igång det hela för att kunna göra så mycket som möjligt under kort tid och utifrån vad vi klarade av ekonomiskt. Skulle vi göra detta i egen regi så skulle detta innebära många upphandlingar och dra ut på tiden. Sen var det eftersatt underhåll och kommunens Klimat & Energiplan som skulle följa kommunala, regionala och globala miljömål. Projektet ska sen säkerställa myndighetskraven gällande luftflöden, temperaturer mm.” - Petter Elfqvist Teknisk förvaltare/Fastighetsingenjör, Projektledare Mora KommunBeskrivning av projektProjektet i Mora kommun påbörjades med Fas 1 2011 och befann sig under 2016 i både Fas 2 och 3. Detta beror på att omfattningen av det totala beståndet var så stort att beställaren beslutade att dela upp projektet i etapper och årligen plocka in fastigheter i Fas 3.Åtgärder som genomförts är bl.a. byte till nya ventilationsaggregat med återvinning, konvertering till fjärrvärme och värmepumpar, modernisering av styr och övervakningssystem, underhållsåtgärder som takbyten samt byte till LED-belysning.

Våra tjänster

 • Beskrivning av byggnaden

  Kommunägda fastigheter

 • Total Atemp

  109 000 kvm

 • Antal byggnader

  71 st

 • Beställartyp

  Kommun

 • Ort

  Mora

 • Klimatzon

  2

 • Byggnadsår

  1913-2010

 • Genomförandeår

  Fas 1: juni 2011 – mars 2012 Fas 2: mars 2012 – mars 2016 Fas 3: April 2014 – mars 2024 Fas 3 tas in i tre etapper där första etappen gick in april 2014

 • Specifik energianvändning per kvm före åtgärd

  Hela projektet 176 kWh per kvm

 • Projekterad energianvändning per kvm efter åtgärd

  Hela projektet 133 kWh per kvm

 • Uppmätt energianvändning per kvm efter åtgärd

  Fas 3, etapp 1 - 165 kWh per kvm (före 219 kWh per kvm) Uppnådd besparing 25 % Besparingen avser de fastigheter av beståndet som har gått in i Fas 3: Tre skolor, två industrilokaler samt ett ridhus med mansgårdsbyggnad.

 • Investeringskostnad energiåtgärd

  84 miljoner kronor

 • Investeringskostnad per kvm

  772 kr/kvm

 • arrow-left Goda exempel