Avtal om energiprestanda Region Gotland

Region Gotland som satsar på energieffektivisering

Utfört av energitjänsteföretaget: Rejlers Energiprojekt AB Läs mer om Rejlers Energiprojekt[embed]https://www.youtube.com/watch?v=imWgNxyPD6M&feature=youtu.be[/embed]Drivkraft för att starta projektetFör att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt nå uppsatta miljömål och genomföra förbättringsåtgärder inom både teknik och inomhusmiljö.Beskrivning av projektEtt gemensamhetsprojekt med Region Gotland i syfte att på ett effektivt sätt arbeta för att reducera energianvändningen samtidigt som en god lönsamhet upprätthålls genom hela projektet. Rejlers har analyserat samtliga fastigheter och tagit fram kalkyler för besparing samt kostnad för genomförande. Rejlers ansvarar även för genomförandet gentemot Region Gotland som totalentreprenör och erbjuder därigenom ett genomförande med en hög grad av transparens och öppenhet mellan parterna.

Våra tjänster

 • Beskrivning av byggnaden

  Omfattar energibesparande åtgärder inom alla regionens olika fastighetstyper, som skolor, förskolor, vårdinrättningar, idrottsanläggningar, och mycket annat.

 • Total Atemp

  420 000 kvm

 • Antal byggnader

  145 st

 • Beställartyp

  Kommun och landsting

 • Ort

  Gotland

 • Klimatzon

  3

 • Byggnadsår

  1940-2000

 • Genomförandeår

  2012-2016

 • Specifik energianvändning per kvm före åtgärd

  185 kWh per kvm

 • Projekterad energianvändning per kvm efter åtgärd

  144 kWh per kvm

 • Uppmätt energianvändning per kvm efter åtgärd

  142 kWh per kvm

 • Investeringskostnad per kvm

  295 kr/kvm

 • arrow-left Goda exempel