Avtal om energiprestanda Faxeholmen AB

Utfört av energitjänsteföretaget: Caverion AB Läs mer om CaverionDrivkraft för att starta projektetKommunen hade pratat om att ta tag i en övergripande energieffektivisering under lång tid. Det gör man nu genom ett besparingsfinansierat energi- och fastighetsprojekt.Beskrivning av projektProjektets syfte är att reducera Söderhamn kommun och Faxeholmen AB:s energianvändning och energikostnader samt därtill effektivisera och reducera kostnaden för drift och underhållsarbetet. Detta ska bana väg för en långsiktig positiv ekonomisk framtid för såväl kommunen och Faxeholmen AB. Projektet ska även skapa förutsättningar till att samverkan och ökad koncernnytta mellan kommunen, Faxeholmen och Söderhamn Nära. Ytterligare en del är att försöka skapa lokala arbetstillfällen för lokala entreprenörer genom projektet.

Våra tjänster

 • Beskrivning av byggnaden

  Blandat fastighetsbestånd

 • Total Atemp

  ca 437 000 kvm

 • Antal byggnader

  Ca 150 st

 • Beställartyp

  Kommun

 • Ort

  Söderhamn

 • Klimatzon

  2

 • Byggnadsår

  1751 till 2005

 • Genomförandeår

  2016-2019

 • Specifik energianvändning per kvm före åtgärd

  176 kWh/kvm och år

 • Projekterad energianvändning per kvm efter åtgärd

  136 kWh/kvm och år. Motsvarar ca 23 % energibesparing

 • Investeringskostnad energiåtgärder

  Ca 267 miljoner kr

 • Investeringskostnad per kvm

  Ca 611 kr/kvm

 • arrow-left Goda exempel