Brf Akvamarinen 3

Bostadsrättsföreningen Akvamarinen 3 förväntas att minska energiförbrukningen med 70 %

Utfört av energitjänsteföretaget: SmartFront AB Kontaktperson: Stefan Forsberg stefan@smartfront.se Läs mer om SmartFront ABBeskrivning av åtgärder Fasadrenovering där tilluften monteras utvändigt på gamla fasaden samt isoleras och putsas med traditionellt putsbruk. Isolering sker med brandsäker minerallull. Fönster byts utmonterade samt utifrån med liten störning. FTX-aggregat installeras på vinden som också isoleras med lösull.Positiva erfarenheter Bättre inomhusklimat utan damm och buller. Ren luft jämfört med tidigare dammig från trafik.Att göra annorlunda nästa gång Vara tydligare med att åtgärder i övriga värmesystemet bör åtgärdas för bästa boendekomfort. Här blev det både för varmt och för kallt under produktionstiden som pågick över vintern 2016-2017.Tar emot studiebesök? JA

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Flerbostadshus

 • Storlek

  Större än 4000 kvm

 • Byggnadsår

  1920 - 1960

 • Åtgärd genomförd

  2017

 • Skäl till åtgärd

  Lönsamhet Nuvarande system uttjänt Förbättra innomhusmiljön Minska klimatpåverkan Modernisera fastigheten Minska underhållsbehovet Estetiska skäl

 • Entreprenadform

  Totalentreprenad genomförd av SmartFront

 • Kostnad för åtgärd (ex moms)

  Mellan 12-19 miljoner. Kontakta Smartfront för mer information om förutsättningar.

 • Elbesparing (beräknat)

  En halvering

 • Värmebesparing (beräknat)

  585 000 kWh/år

 • arrow-left Goda exempel