Brf Klubbåsen

40-talshus blev klimatsmart - bostadsrättsföreningen Klubbåsen sänkte sin energianvändning med 67 %, från 157 till 52 kWh/m2 och år!

Energitjänsteföretag: Grundels fönster, Elementfläkten, Mistral Energi och ETC El Läs mer om Grundels FönstersystemKonsult: WSP Läs mer om WSPKan ta emot studiebesök? JA Kontakt brf: styrelsen@brfklubbasen.seUnder 2013 var Brf Klubbåsen med i ett av Bebos projekt där en förstudie av energianvändningen genomfördes. Om bostadsrättsföreningen ville gå vidare med åtgärder för att effektivisera energianvändningen, så erbjöds konsultstöd för detta ändamål i projektet.Brf Klubbåsen valde att gå vidare med en del åtgärder enligt förstudien och anlitade en konsult. Bostadsrättsföreningen bytte ut en del av åtgärdsförslagen till andra som passade deras förutsättningar bättre, men genomförde exemplvis installation av bergvärmepump enligt förstudien.Genomförda åtgärder
 • Montering av isoleringsglas invändigt på fönstrens innerbågar, kompletterat med nya icke helt stängningsbara ventiler samt tätning mellan karm och vägg
 • Installation av bergvärmepump
 • Elementfläktar, digitala termostater för att ge bättre förutsättningar för bergvärmepump samt enkelt styrbar temperatur
 • Övriga tätningsarbeten
 • Mätning av energivinst av dessa åtgärder
Beskrivning av åtgärderIstället för byggtekniska åtgärder för att få ner temperaturnivån i värmesystemet, installerades radiatorfläktar. Brf Klubbåsen valde entreprenörens smarta enkla lösningar för att öka den konvektiva värmeöverföringen från radiatorerna, i syfte att ha lägre temperaturnivå för värmesystemet. Detta förbättrade driftförutsättningar för värmepumpen.Fönstren försågs med ett isolerglas som vulkades fast på befintlig innerruta, husets 110 fönster var klara på en vecka inkl säkerhetsglas på första våningen och byte till kasetter på porten. Fönstrens ytterbågar med infattning var redan bytta till aluminium och de gamla innerbågarna av trä var i gott skick, det fanns alltså inget behov av fönsterbyte. Man valde att täta mellan karm och vägg med akrylmassa och även den gamla eldningsskorstenen tätades.
För att sänka framledningstemperaturen på radiatorvattnet monterade vi elementfläktar i lägenheterna samt digitala termostater. Därmed kunde varje lägenhets värmebehov kontrolleras utan en kostsam och krånglig injustering av elementen. Systemet medger individuella val av innetemperatur, förprogrammering, fjärrövervakning och mobilstyrning.
Fjärrvärmen byttes ut mot bergvärme. Taket försågs med solceller för elproduktion, det är öst-västläge och ingen skuggning. För att ta tillvara så mycket som möjligt av solenergin kopplade vi in hushållen på fastighetens el. Därmed försvann hushållens utgifter för abonnemang och nät och vi använder ca 2/3 av den el vi producerar.ResultatEfter åtgärderna tog bostadsrättsföreningen hjälp av konsulten för att beräkna energiprestandan och för att bedöma hur mycket de sänkt sin energianvändning efter åtgärderna. De egna elmätningarna av bergvärmepumpens energianvändning, utomhustemperaturdata från SMHI och fastighetselsdata från Fortum låg till grund för beräkningen. Resultatet visade att åtgärderna minskat energianvändningen från 157 kWh/kvm,år till 52 kWh/kvm, år. Det motsvarar en energibesparing på hela 67%.Positiva erfarenheterAndra vinster är ökad inomhuskomfort och höjd innetemperatur. Detta trots att elementen är svalare idag än under fjärrvärmetiden.
Vi är nöjda med att göra klimatnytta och hoppas inspirera andra. Driftskostnaderna har sänkts så vi nu har utrymme för underhåll. Inomhusklimatet är mycket jämnare och skönare, vi har höjt temperaturen med 2 grader i snitt.
Det digitala systemet möjliggör automatisk förinställning av önskad temperatur. Därför kan den som vill ha det varmt få det och den som föredrar det svalt får det. Systemet är programmerat efter önskemål, men man kan själv tillfälligt ändra sin temperatur.Lång resaStyrelsen för brf Klubbåsen berättar vidare om vägen som ibland varit krokig:
När vi började orientera oss om energieffektivisering 2012 var informationen vi fick fram väldigt motsägelsefull. Det gällde entreprenörer, branschorganisationer, energirådgivare etc. När vi hittade Energimyndighetens och BeBos projekt HalveraMera och kom med, trodde vi att en egen konsult som gick igenom vårt hus skulle ge de svar vi sökte. Men tyvärr. Alla förslag vi fick var för dyra: fasadisolering, fönsterbyte och frånluftsåtervinning. Fasad och fönster hade heller inget renoveringsbehov. Så det blev en lång och krävande resa för oss som amatörer. Därför hoppas vi att resultatet av vårt idoga jobb även ska kunna komma andra till del. Förhoppningsvis är konsulterna mer vidsynta idag. Det finns massor av 40-talshus i landet, kanske passar vårt recept även för dig som läser detta.
 Innehållet i detta exempel kommer delvis från BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot energieffektivitet och miljöfrågor. Mer information om BeBos hemsida: www.bebostad.se

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Flerbostadshus

 • Storlek

  23 lägenheter Mindre än 300 kvm

 • Byggår

  1940-tal

 • Ort

  Hägersten, Stockholm

 • Skäl till åtgärd

  Förbättra innomhusmiljön Minska klimatpåverkan Testa nya lösningar

 • År

  Allt klart 2017

 • Energiprestanda före åtgärder

  157 kWh/kvm, år

 • Energiprestanda efter åtgärder

  52 kWh/kvm, år

 • Förändrad energianvändning

  – 105 kWh/kvm, år

 • Energibesparing (procent)

  67 %

 • arrow-left Goda exempel