Effektivt energiarbete Guldsmedshyttan

Så lyckas Guldsmedshyttan minska sin energiförbrukning med 30 %

BakgrundGlobal Castings Guldsmedshyttan är ett gammalt järngjuteri. Det moderna företaget startade år 1868. Idag tillverkas främst järngjutsgods till vindkraftsindustrin. Järnet smälts från råform i upp till 1400 grader Celsius, vilket kräver mycket energi.Identifiera förbättringsmöjligheterEn energikartläggning genomfördes 2011. Den visade att gjuteriet hade stor förbättringspotential inom flera områden. Smältningen av järn visade sig förbruka nästan 12 miljoner kilowattimmar per år.Beskrivning av åtgärderGenom att optimera smältprocessen och få kontroll på smältningen har energiförbrukningen per produkt minskat. Ett bättre kvalitetsarbete har lett till att gjuteriet inte behöver kassera produkter och smälta om dem.Medarbetarna är en stor del i energiförbrukningen och alla operatörer har informerats om att stänga portarna.Gammal kvicksilverbelysning har bytts ut till LED-lampor. Bättre nyttjande av kylvatten från ugnar och bättre tillvaratagande av värme från kompressorerna har genomförts. Även förbättringar inom logistik och ventilation har genomförts.Uppföljning av energianvändningenEnergiförbrukningen för ugnarna och den övriga verksamheten följs upp varje månad. Månadsförbrukningen jämförs med föregående år. Genom att identifiera avvikelser, ta reda på orsaken och hur det kan förbättras i fortsättningen kan det effektiva energiarbetet fortskrida.Fortsatt effektivt energiarbeteGlobal Castings Guldsmedshyttan har låtit genomföra ytterligare en energikartläggning för gjuteriet. Det finns fler förbättringsmöjligheter inom belysning, fönster och ventilation.Ett projekt som pågår idag är att skicka ut fjärrvärme till samhället, och byta ut oljepannan till en pelletspanna och vattenburet system.Tips för att lyckasBörja med en energikartläggning för att ta reda på hur stor energianvändningen är och vad som förbrukar energin. En del förbättringspotentialer kan uppnås utan kostnad. Ett exempel på det är effektivisering av smältprocessen. Se inspirationsfilmen för mer information: http://www.energimyndigheten.se/nrp/incitament-for-energieffektivisering/metodstod/inspirationsfilmer-for-energieffektivisering/

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Industrilokal

 • Lokalyta (kvm)

  20 000

 • Åtgärd

  Optimering av smältprocessen Behovsanpassad processventilation Rutiner för portstängning Tryckluft och kompression LED-belysning

 • Skäl till åtgärd

  Lönsamhet

 • Energibesparing (kWh/ton)

  550 000

 • Energibesparing (procent)

  30 %

 • arrow-left Goda exempel