Effektivt energiarbete Leksands Knäckebröd

Leksands Knäckebröd sparar 3 miljoner kronor per år genom effektivt energiarbete

BakgrundLeksands Knäckebröd producerar 250 000 brödkakor/dygn. Det går åt mycket energi i ugnarna. Redan på 1950-talet installerades första värmeväxlaren för att ta vara på värmen. Industrin har varit självförsörjande på värme sedan dess.Beskrivning av åtgärderLeksands Knäckebröd tar vara på värmeflödet. Tryckluft behövs i verksamheten och tillverkas först. Av värmen tillverkas varmvatten till hela bageriet. Sedan värms fastigheten upp och det sista kan ventileras och användas för att tillverka varmluft.När lokaler byggs ut, görs oftast extra isolering i tak och väggar. Man tänker på att byggnaden ska stå under många år framöver och den extra kostnaden blir ringa i jämförelse med investeringskostnaden.Verksamhetens processer och anläggningar utvärderas ständigt för att se vilka energieffektiviseringar som går att göra. Många små steg utförs hela tiden, för att ligga i framkant med dagens teknik. När energitänkandet finns med från början blir det inte jobbigt, utan en liten del i processen.Energieffektivisering och livscykelkostnader tas i beaktande vid köp av ventilationsaggregat, motorer och maskiner. Det gör en mycket stor skillnad för vilken energiförbrukning man har.Tips för att lyckasTänk långsiktigt inför en ny investering: Hur länge ska saken stå och vilken energiförbrukning kommer den ha under tiden? Väg in energieffektivisering och  räkna på livscykelkostnader (LCC). Du får en mycket lönsammare verksamhet i längden jämfört med om du bara väljer baserat på det billigaste alternativet idag. Se inspirationsfilmen för mer information: http://www.energimyndigheten.se/nrp/incitament-for-energieffektivisering/metodstod/inspirationsfilmer-for-energieffektivisering/ 

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Industrilokal

 • Antal anställda

  140

 • Åtgärd

  Värmeväxlare på tryckluft Värmeåtervinning kylvatten Extraisolering LED-belysning

 • Skäl till åtgärd

  Lönsamhet Ligga i framkant med dagens teknik Göra rätt från början

 • Energibesparing (kronor)

  3 miljoner kr/år

 • Framgångsfaktor

  Långsiktighet, engagemang och snålhet!

 • arrow-left Goda exempel