Energibesparing och bättre komfort för kontorshyresgäster

Nyfosa Fastigheter i Kristanstad passade på att göra en energibesparing och förbättra inomhusmiljön i samband med andra åtgärder hos flertalet kontorshyresgäster under 2021/2022. Det EEF auktoriserade företaget EnergiVeritas AB fick äran att utföra arbetet.Detaljerade energideklarationer utfördes i 12 byggnader och visade att värme-, komfortkyla- och ventilationssystem hade stor besparingspotential. I andra skedet utfördes driftoptimering i samarbete med driftentreprenör, dvs. anläggningen anpassas till verksamhetsbehov, justering av värmekurvor, pumpstopp, pumptryck, helg- och nattsänkning samt justering av ventilations drifttider till verksamhetsbehov och temperaturreglering typ och bör-värden.

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Kontorshyresgäst Nyfosa Fastigheter

 • Storlek

  4000 m2

 • Byggår

  1920 - 1960

 • Åtgärd

  Energideklaration, driftoptimering

 • Leverantör

  EnergiVeritas AB, Miguel Chinita

 • Elbesparing

  136 000 kWh el (-6,5%)

 • Värmebesparing

  700 000 kWh (-20,5%) fjärrvärme, -9,2% normalårskorrigerande och 33 000 kWh (-18%) fjärrkyla.

 • Pay-off

  Projektet gav en pay-off tid på tre månader

 • arrow-left Goda exempel