Energi- och vattensparåtgärd Halmstad Fastighets AB

Halmstad Fastighets AB energi- och vattensparåtgärd

Utfört av energitjänsteföretaget: ELLESS/Lundberg & Son VVS-produkter Kontaktperson: Victoria Lundberg, victoria@elless.com Läs mer om ELLESS/Lundberg & Son VVS-produkterBeskrivning av åtgärder Vi har i HFAB installerat ELLESS vattensparprodukter i samtliga våra 10 000 lägenheter. Även i all vår nyproduktion förser vi energieffektiva blandare med ELLESS perlatorer och vattensparprodukter. Vår kallvattenförbrukning har minskat 19 % under åren 2001-2016. En viktig aspekt är att välja vattensparprodukter som håller över tid och håller sparprestanda. Sparar vi kallvatten sparar vi även varmvatten och då sparar vi även energi. 

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Flerbostadshus

 • Storlek

  Större än 4000 kvm

 • Typ av åtgärd

  Energieffektiva produkter Energieffektiviseringsåtgärder - VVS

 • Skäl till åtgärd

  Minska energianvändningen

 • arrow-left Goda exempel