Grundels isolering av fönster gav 20% energibesparing

För att spara energi och förbättra inneklimatet i kontorslokalerna på Olof Asklunds gata i Högsbo bestämde man sig på Platzer Fastigheter för att sätta in Grundels platsbyggda isolerglas i 292 fönster. Resultatet blev över förväntan, konstaterar Pelle Arve, hållbarhets – och inköpschef (fd teknisk förvaltare).”Jag trodde inte vi skulle få ned uppvärmningskostnaden så mycket genom att göra om fönstren från 2-glas till 3-glas. Under vintermånaderna handlar det om en minskning av kostnaden med omkring tjugo procent per månad”. Lokalen i Högsbo utgör kontor för flera olika företag, rummen har högt i tak och innan man satte in Grundels isolerrutor fanns här gamla tvåglasfönster som skapade en ojämn inomhustemperatur. ”Vi mätte yttemperaturen vid fönstret innan bytet, en dag när det var fem minusgrader ute, och då låg den på sju plus, berättar Pelle Jansson. Efter bytet ligger den på 16-17 grader.”Fönsterinstallationen på fastigheten i Högsbo är inte det första som Grundels genomför för Platzer Fastigheter. Fyra byggnader har fått sina gamla fönster utrustade med Grundels isolerglas. ”Produkten är bra och hantverkarna är pålitliga. Grundels hantverkare kan man släppa in till hyresgästerna utan problem”, konstaterar Pelle Jansson.Att sänka uppvärmningskostnaden påverkar så klart även värdet på fastigheten även om Pelle Jansson berättar att det inte är den främsta anledningen till bytet. ”Vi har som övergripande mål att minska energianvändningen och certifiera alla fastigheter enligt Green Buildning. Samtidigt vet vi inte hur länge vi äger fastigheten och vi måste även på kort sikt kunna se att en insats lyfter värdet och i detta fall var det så.

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Kontorslokaler

 • Byggnadsår

  1960-2000

 • Skäl till åtgärd

  Energibesparing Minskad klimatpåverkan Förbättrad inomhusmiljö

 • Positiva erfarenheter

  Energibesparing Kallras från fönstren eliminerades Förbättrat inomhusklimat för hyresgästerna Tystare kontorsmiljö då isolerrutan även dämpar buller/ljud Smidig och snabb installation utan större störningsmoment för hyresgästerna.

 • Beräknad energibesparing

  66 534 kWh/år

 • arrow-left Goda exempel