Bättre komfort på Mälardalens högskola

LED-belysning och bättre inomhusklimat på Mälardalens högskola

Utfört av energitjänsteföretaget: EnergiVeritas Kontakt beställare: Rikard Nyhrén, Fastighetschef Hemsö Fastighets ABBakgrundHemsö Fastighets AB äger och förvaltar lokalerna på Mälardalens Högskola. De uppsatta energiledningsmålen innebar att fastigheten skulle certifieras enligt Green Building. För att få hjälp att nå målet anlitades EnergiVeritas som såg stor besparingspotential. Energianvändningen var hög och det fanns stora möjligheter att bättre utnyttja överskottsvärme från utrustning och människor i lokalerna.Beskrivning av åtgärderEnergikartläggningen visade att användningen av el, fjärrvärme och fjärrkyla var hög och att det fanns stort behov av driftoptimering och förbättring av inomhusklimatet. Lokalen anpassades till verksamhetsbehoven under vinter och sommar. Genom omprogrammering av SAIA DUC med nya styr- och reglerfunktioner kunde uppvärmning, komfortkyla och ventilation behovsanpassas. Dessutom byttes verksamhetsbelysningen ut till LED-armaturer.Fastigheten Green Building certifierades 2016. 

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Utbildningsfastighet - högskola

 • Byggnadsår

  2002

 • Yta

  22 360 kvm

 • Åtgärder genomförda

  År 2016

 • Skäl till åtgärd

  Nå Green Building-certifiering

 • Energianvändning före åtgärder

  237 kWh/kvm, år

 • Energianvändning efter åtgärder

  157 kWh/kvm, år

 • Energibesparing fjärrvärme (procent)

  35 %

 • Energibesparing el (procent)

  40 %

 • Energibesparing fjärrkyla (procent)

  22 %

 • Investeringskostnad

  120 000 kr (exkl. belysningsåtgärder) ca 5 kr/kvm

 • arrow-left Goda exempel