Sänkta driftkostnader och bättre inomhusklimat i kyrkofastighet

Airwatergreen AB har genomfört åtgärder för att sänka driftkostnaderna och få bättre inomhusklimat i en kyrkofastighet i Lund. Kunden ville uppnå en energibesparing, vilket Aitwatergreen AB kunde göra genom minskad uppvärmning av kyrkobyggnaden. För att undvika skador från fukt då temperaturen sänks i fastigheten så används en luftavfuktare från Airwatergreen. Luftavfuktaren ser till att den relativa fuktnivån inte överstiger 50%.Utmaningarna med för hög fukt finns i kyrkan året runt vilket betyder att det är viktigt att välja en teknologi för luftavfuktning som fungerar vid alla temperaturer - även låga. För att undvika åverkan på känsliga kyrkobyggnader så är det en stor fördel att man inte behöver dra onödiga ventilationsrör.

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Kyrkofastighet i Lunds stift

 • Leverantör

  Airwatergreen AB

 • Fastighetsägare

  Församlingen

 • Storlek

  300 - 1000 m2

 • Åtgärd

  Installerat energieffektiva avfuktare som kommunicerar med styrsystemet

 • Elbesparing

  65 000 kWh

 • arrow-left Goda exempel