Energieffektivisering Valla Torg, Stockholmshem

Foto: Cecilia Lerneteg

Valla Torg minskade energianvändningen med 60 %

Utfört av energitjänsteföretagen: Leverantör av VentilFlex®: Byggherre: Skanska/StockholmshemBakgrundValla Torg i södra Stockholm är en viktig del av EU-projektet GrowSmarter. Området utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar. Energianvändningen i området ska minska med 60 %. Stockholmshems flerfamiljshus från 1960-talet renoveras och i skrivande stund pågår arbetet med den andra fastigheten.
Beskrivning av åtgärder"Vi har installerat ventilationsaggregat som återvinner varmluften i fastigheten", säger Christer Jansson, VD på HH:s Ventilation AB. HH:s Ventilation är underentreprenör till Skanska som är totalentreprenör för Valla Torg-projektet.
Energieffektiviseringen på Valla Torg innefattar tätning av de murade ventilationskanalerna. HH:s Ventilation valde att anlita ADE Installationer AB, som är certifierade att installera kompositröret VentilFlex®."VentilFlex® formar sig efter de befintliga ventilationskanalerna, som blir helt täta med oförändrad kanalarea. Det fanns stora läckage i de murade kanalerna på Valla Torg. Efter relining med VentilFlex® är kanalerna som nya igen", säger Anatoli Dudzin, ägare och installatör på ADE Installationer.Ventilationsarbetet är en del av helheten. Arbetet för energismartare hus på Valla Torg innefattar bland annat också:  Tilläggsisolering av fasad och tak, moderna energieffektiva fönster, smarta sensorer, visualisering av förbrukning av el, värme och varmvatten för de boende, solceller och stationär sopsug och optisk sopsortering.Åtgärder
 • Relining av ventillationskanaler med VentilFlex®
 • Tilläggsisolering av fasad och tak
 • Moderna energieffektiva fönster
 • Smarta sensorer
 • Visualisering av förbrukning av el, värme och varmvatten för de boende
 • Solceller
 • Stationär sopsug och optisk sopsortering
ÖvrigtI EU-projektet GrowSmarter samarbetar europeiska städer med miljöteknikföretag för att testa och utveckla smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln är utvalda som demonstrationsstäder. Fokus ligger inte bara på att energieffektivisera byggnaderna, utan även att minska utsläppen från transporter och att skapa nya jobb. Valla Torg och Stockholm visar vägen för resten av Europa.Tar emot studiebesök? JAAdress: Valla Torg, Årsta, Stockholm

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Flerbostadshus

 • Byggnadsår

  1960 - 2000

 • Yta

  >4000 kvm

 • Åtgärder genomförda år

  2017

 • Skäl till åtgärd

  Lönsam, nuvarande system uttjänt Minska klimatpåverkan Modernisera fastigheten Minska underhållsbehovet Testa nya lösningar

 • Energibesparing totalt (procent)

  60 %

 • arrow-left Goda exempel