Uppdaterat maj 2023

Integritetspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter

För oss på Eneff är det viktigt att du som är i kontakt med oss känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför kan du på den här sidan läsa mer om:

  • Hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med våra utskick av nyhetsbrev, mejlkommunikation och vid möten/seminarier
  • Varför vi behöver spara dina uppgifter
  • Dina rättigheter och möjligheter relaterade till dina personuppgifter och vår digitala kommunikation

Några förtydliganden:

  • Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Då det gäller våra nyhetsbrev så kan en personuppgift vara till exempel din mejladress och ditt namn.
  • Att ”behandla” personuppgifter innebär att vi sparar, ser över och hanterar dina personuppgifter då vi skickar kommunikation till dig.
  • Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare till annan organisation eller individ.

Vem ansvarar för att dina personuppgifter är skyddade?

Eneff är ansvariga för att dina uppgifter är skyddade. Vi sparar och hanterar dina data enligt rådande dataskyddsregler. Om du känner dig tveksam eller har frågor om hur vi hanterar dina data är du välkommen att höra av dig till oss.

Varför samlar vi in uppgifter från dig och vad använder vi dem till?

Nyhetsbrev

Vi sparar din mejladress för att kunna skicka nyheter till dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick. Vi behåller då din mejladress i vår lista för avregistrerade mottagare för att säkerställa att du inte mottager information från oss av misstag. I denna lista sparas mottagarens mejladress i 3 år efter att mottagare har avregistrerat sig.

Vi sparar även data om hur våra mottagare agerar i våra nyhetsbrev, det vill säga antal klick och öppnade brev.

Enligt principerna för Dataskyddsförordningen (GDPR), behandlar vi dina data baserat på den juridiska grunden kallad samtycke när vi skickar våra nyhetsbrev.

Du har rätt att, när om helst, se över uppgifterna vi har sparade om dig och vi har en skyldighet att rätta fel, ej komplett eller missledande information. Du har också rätt att bli helt borttagen ur våra register.
 

Övrig hantering av personuppgifter

Mejlkommunikation

In- och utgående mail sparas för att vi ska kunna följa ärenden, hjälpa till med önskemål, svara på frågor etc. Mail sparas i 3 år/mån. Du har rätt att, när om helst, begära att vi tar bort mejlkonversation med dig.

Seminarier/möten etc

Från möten sparas anmälnings- och deltagarlistor, eventuella fotografier med mera. Detta görs för att kunna skicka ut information om mötet, delge powerpoints med mera. Du har rätt att, när om helst, begära att vi tar bort information och eller fotografier med dig. Information från möten etc sparas i 3 år.

Medlemmar

För medlemmar registreras faktureringsuppgifter och kontaktuppgifter till medlemsföretaget och dess kontaktpersoner för att kunna skicka medlemsinformation och fakturera medlemsavgift. I förekommande fall registreras även uppgifter för att kunna auktorisera företag enligt Eneffs auktorisation för medlemmar.

Enligt principerna för Dataskyddsförordningen (GDPR), behandlar vi dina data baserat på den juridiska grunden kallad intresseavvägning. Det innebär att det finns ett avvägt och berättigat intresse där behandling av data är nödvändig. Vi kan inte skicka ut dokumentation från möten etc utan att behandla personuppgifter.

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill bli borttagen från våra system? Kontakta oss på: info@eneff.se