Avtalsmall: Teknisk förvaltning – energi

Tjänsten innebär att en energitjänsteleverantör sköter byggnadens/verksamhetens drift med avseende på energi. Tjänsten kan ingå i tjänsten ”teknisk förvaltning” eller handlas upp separat. Aff Service AB har tagit fram en avtalsmall för Teknisk förvaltning – energi. Mallen har tagits fram i samverkan med Eneff och är skapad med utgångspunkt i Eneffs auktorisation.