BRF: Fördelar med energieffektivisering

  • Energieffektiviseringsåtgärder ger er lägre energikostnader från dag ett, och ännu lägre kostnader när investeringen är betald
  • Lägre driftkostnader ger bättre ekonomi för föreningen vilket ger högre värdering vid försäljning av bostadsrätterna
  • All energibesparing reducerar miljö- och klimatbelastningen, oavsett om ni köper miljömärkt el eller bra fjärrvärme
  • Energieffektivisering ger ett bättre inomhusklimat, jämnare temperaturer och bättre ventilation t.ex.
  • Föreningen blir mindre känsliga för framtida prishöjningar på energi
  • Föreningen blir mindre känsliga vid avbrott i energileveranserna