Flerbostadshusägare: Hur börjar man?

Energikartläggning
Grunden är alltid att veta dagens läge avseende förbrukning samt vilka åtgärder som är möjliga och lönsamma (inkl en kostnadsuppskattning av respektive). Här bör ni genomföra en energikartläggning. Denna kan även användas som underlag till energideklarationen. Har ni redan en bra och relativt nyligen utförd energideklaration med för er anpassade energisparåtgärder duger den troligen som underlag. Mer information om energikartläggningar och bra konsulter som genomför dessa hittar du här.

Energistatistik
I många fall behövs även bättre uppdelad energistatistik på olika system, olika byggnader eller annat. Då behöver ett antal extra energimätare installeras. Med en bra visualisering kan ni även följa förbrukningen över tiden på era datorer/telefonerna. Även ett system för mätning av temperaturen i alla lägenheterna bör övervägas. Detta ger underlag till den verkliga komforten i lägenheterna. Även ett system för mätning/debitering av tappvarmvatten bör övervägas i samband med att en mätarinstallatör upphandlas. Mera info om mätning mm samt bra leverantörer/installatörer hittar du här.

Beteende
Ett energieffektivt beteende av alla i huset är också viktigt för att reducera energianvändningen. Detta är inte lätt men gör vad ni kan och ha gärna med argumentet minskning av miljö- och klimatpåverkan.

Teknisk förvaltning
En korrekt skötsel/drift av de tekniska systemen sparar mycket energi, ofta 20-40%, utan att några större investeringar behöver göras. Se till att er tekniska driftpersonal, eller den tekniska förvaltare ni anlitar, även har energikompetens. Mera info, förslag till kompletterande avtal samt bra tekniska förvaltare med energikompetens hittar du här.

Projektleda åtgärderna
Upphandling av åtgärder kan göras uppdelat eller i paket. Ni bör även fundera på om kan ni vill projektleda arbetet själva eller handla upp en energiprojektledare som bevakar era intressen och driver projektet. Energiprojektledaren kan även hjälpa er att genomföra upphandlingen. Mera info om energiprojektledare hittar ni här. Vill ni handla upp ett paket med åtgärder med besparingsgaranti hittar ni leverantörer här.

Projektering
Åtgärder i energikartläggningen är (ofta) översiktligt beskrivna. En tydligare beskrivning och specifikation kan behöva göras innan ni kan gå vidare (en projektering). Då beräknas och dimensioneras hur respektive åtgärd ska genomföras. Projekteringen kan utföras av en konsult eller av entreprenören som ni anlitar. Det är viktig att ni ställer krav på funktion och energi i detta skede. Konsulter som kan hjälpa till med projektering hittar ni här.

Topplista för energieffektivisering
Nedanstående är en ”topp 10 lista” på de åtgärder som genomsnittligt ger störst besparing och samtidigt normalt är lönsamma. Ingen rangordning nedan förutom att isoleringsåtgärder och förbättring av fönster bör göras innan åtgärderna på de tekniska systemen. När nedanstående är gjort, inkl förslagen i energikartläggningen, först då bör bättre energitillförsel övervägas, t ex solel, solvärme, biopanna, fjärrvärme, värmepump.