Ekodesigndirektivet

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. EU:s nuvarande ekodesigndirektiv har under många år gynnat företagen, konsumenterna och miljön.

Ekodesigndirektivet