Energy Efficiency Directive (EED)

Energieffektiviseringsdirektivet (EED) är ett av de viktigaste direktiven på EU-nivå som styr lagar och regler gällande energieffektivisering i Sverige. Sveriges arbete med energieffektivisering påverkas framförallt av Energieffektiviseringsdirektivet (EED).

Energieffektiviseringsdirektivet trädde i kraft den 2012. Syftet med direktivet är att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektivisering inom EU. Som en del av EUs intensifiering av energieffektiviseringsarbetet reviderades direktivet 2023.

Revidering 2023: Energieffektiviseringsdirektivet EED revision 2023 

Revidering från 2018: Energieffektiviseringsdirektivet EED 2018

Originaldirektiv: Energieffektiviseringsdirektivet EED 2012

Originaldirektiv SVE: Energieffektiviseringsdirektivet EED 2012 SVE

På EU-kommissionens hemsida finns mer information.

Implementering av EED i Sverige:

Energimyndigheten delrapportering av regeringsuppdrag inför genomförande av EED artikel 4 (energieffektivititetsmål)