Enkätundersökning: Vad säger kommunpolitiker om energieffektivisering?

Eneff utförde 2021 en enkätundersökning bland svenska kommunpolitiker. Svaren visar att det finns en stark majoritet av kommunpolitiker i samtliga län som vill satsa mer på energieffektivisering för att nå miljö- och klimatmålen. Nedan finns hela undersökningen att ladda ner.

Enkätundersökning energieffektivisering politiker Eneff