Flerbostadshus: Fördelar med energieffektivisering

  • Lönsamma åtgärder ger er ett ökat driftnetto
  • Lägre driftkostnader ger fastigheten ett ökat värde på marknaden.
  • All energibesparing reducerar miljö- och klimatbelastningen, oavsett om ni köper miljömärkt el eller bra fjärrvärme
  • Många energieffektiviseringsåtgärder ger ett bättre inomhusklimat, jämnare temperaturer och bättre ventilation t.ex.
  • Mindre känsliga för framtida prishöjningar på energi
  • Mindre känsliga vid avbrott i energileveranserna