Flexibilitet i elsystemet

Vad är flex?

För energisystemet är flexibiliteten viktig, inte minst för att minska höga elpriser och hantera effektbrist och elnätsbegränsningar. Flex har tillkommit för att för att få balansen i elsystemet att gå ihop. Vad det handlar om är att man skapat en marknad där aktörer deltar som både säljer och köper tjänster i form av ändrat beteende på elmarknaden.

Lär dig mer om flex