Goda exempel: Energieffektivisering

Få inspiration i Eneffs bank med Goda exempel, där hittar ni energieffektiviseringsprojekt som Eneffs medlemsföretag har gjort hos bostadsrättsföreningar, flerbostadshus, industriföretag m.fl.

Eneff Goda exempel

Klimatknuffen är en konkret plattform med goda exempel, referenser samt praktiska tips och råd för bostadsrättsföreningar som vill sänka sin energiräkning och få ett mer klimatsmart boende. En lönsam knuff i rätt riktning helt enkelt.

Klimatknuffen

Energimyndigheten har samlat exempel från olika aktörer som genomfört projekt eller åtgärder inom energieffektivisering, främst små och medelstora företag.

Energimyndigheten Goda exempel

För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns LÅGANbygg – en sökbar databas på webben med goda exempel. Databasen är en möjlighet för branschen att ta del av den kunskap som finns om lågenergihus – sök på ombyggnation. Lågan har även tagit fram en broschyr med goda exempel gällande ombyggnation och energieffektivisering.

LÅGANbygg Goda exempel 

LÅGANbygg ombyggnadsbroschyr