Energiexperter: Målgruppsanpassade energideklarationer

Hur ser man till att energideklarationerna används?

Eneff har tagit fram en mall för försättsblad till energideklarationer, som kan användas av energiexperter som ett tillägg till energideklarationerna. Försättsbladet ska förtydliga för kunden hur de kan gå till väga för att fortsätta sitt energiarbete efter utförd deklaration. Kommunikationen av resultaten av deklarationerna kan förbättras och deklarationerna behöver bli mer målgruppsanpassade, därför togs denna mall fram.

Försättsblad energideklarationer, kartläggningar

Exempel på användning – Försättsblad energideklarationer, kartläggningar