Mall: Få tydliga offerter på energideklarationer

EEF har tagit fram ett exempel på anbudsförfrågan med tillhörande svarsmall för anbudsgivare som bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan använda för att begära in offerter på energideklarationer. Anbudsförfrågan och svarsmallen är kostandsfria och ger exempel och tips på skallkrav, redovisningskrav och förutsättningar – välj ut de bitar som passar just er bostadsrättsförening/fastighet.

Ladda ner mallen i PDF: Mall för att få in tydliga offerter på energideklarationer

Ladda ner mallen i Word: Mall för att få in tydliga offerter på energideklarationer