IEA:s årliga rapport: World Energy Outlok

Rapporten World Energy Outlok (WEO) genomförs och publiceras varje år av IEA (International Energy Agency). Rapporterna är baserade på objektiv data och analys och presenterar ett antal scenarier för framtidens energivärld och vad de kan komma att betyda för energisäkerhet, klimatomställning och ekonomisk utveckling.

World Energy Outloook