Industri: Hur börjar man?

Strategisk fråga
Energieffektivisering bör vara en strategisk fråga. I ledningsgruppen bör frågan lyftas och vara en ständig punkt på agendan vid ledningsmöten. För att ni ska lyckas arbeta kontinuerligt och strategisk med energi- och miljöfrågor kan ett ledningssystem vara en bra väg framåt, ta gärna hjälp av en konsult.

Energikartläggning
Grunden är alltid att veta dagens läge avseende förbrukning samt vilka energiåtgärder som är möjliga och lönsamma för att effektivisera. Detta tar ni enklast reda på genom att göra en energikartläggning. Mer info om energikartläggningar hittar ni här.

Nattvandring
I många företag har det visat sig värdefullt att undersöka vad som är igång utanför arbetstid. Ni kan upptäcka t.ex. maskiner som går på tomgång, tända utrymmen, kompressorer till tryckluft som går dygnet runt eller fläktar och pumpar som går trots att det inte behövs.

Energistatistik
I många fall behövs bättre uppdelad energistatistik på olika system eller byggnader för att ni ska få tillräckligt med underlag. Då kan ett antal extra energimätare behöva installeras. Konsulten som genomför energikartläggningen kan ge förslag på vilka mätare som behövs. Mer info om mätning samt bra leverantörer/installatörer hittar ni här.

Upphandling av energiåtgärder
Upphandling av energiåtgärder kan göras uppdelat eller i paket. NI bör även fundera på om ni kan och vill projektleda arbetet själva eller handla upp en energiprojektledare som bevakar era intressen och driver projektet. Energiprojektledaren kan även hjälpa er att genomföra upphandlingen. Gå till Projektledare energiprojekt. Vill ni handla upp ett paket med åtgärder med besparingsgaranti hittar ni leverantörer här.

Driftoptimering
En korrekt skötsel och drift av stödprocesserna kan spara mycket energi, utan att några större investeringar behöver göras. Oavsett om ni sköter driften själva eller upphandlar den tjänsten bör driftpersonalen ha energikompetens. Mer info och konsulter inom drift- och underhåll hittar ni här.

Topplista för energieffektivisering i industrin
Nedanstående är en lista på de åtgärder som normalt är lönsamma och smarta att genomföra. Denna lista baseras främst på en sammanställning av många genomförda energikartläggningar i industrin. Åtgärderna har ingen inbördes rangordning.