Industriföretag: Fördelar med energieffektivisering

  • Energieffektiviseringsåtgärder ger er lägre energikostnader från dag ett, och ännu lägre kostnader när investeringen är betald
  • Lägre driftkostnader ger ett ökat rörelseresultat och därmed bättre ekonomi
  • All energibesparing reducerar miljö- och klimatbelastningen, oavsett om ni köper miljömärkt el eller bra fjärrvärme
  • Många energieffektiviseringsåtgärder ger bättre inomhusklimat och arbetsmiljö
  • Mindre känsliga för framtida prishöjningar på energi
  • Mindre känsliga vid avbrott i energileveranserna