Inspiration: Kvinnorna i energi- och klimatomställningen

En jämställd bransch skapar enligt forskningen mer lönsamma företag och ett bättre arbetsklimat. Energi- och installationsbranschen är tyvärr allt annat än jämställd. Enligt statistik från Installatörsföretagen (2018) jobbar endast knappt 2 % kvinnor som VVS-montörer eller elinstallatörer, och ser man till ingenjörsprogrammet i energiteknik på Mälardalens högskola är bara 18% av studenterna kvinnor (2018). Eneff har därför intervjuat några av de kvinnor som leder energi- och klimatomställningen i branschen, med syfte att inspirera fler.

Kvinnorna som leder energi- och klimatomställningen

Kvinnorna som leder energi- och klimatomställningen

Kvinnorna som leder energi- och klimatomställningen

Kvinnorna som leder energi- och klimatomställningen