Konkreta förslag på hur Sverige kan öka energieffektiviseringstakten

Tankesmedjan Fokus Energieffektivisering samlar näringsliv, akademi och offentlig sektor i samverkan för mer energieffektivisering. Fokus Energieffektivisering är politiskt oberoende och strävar mot verklig förändring. Detta genom att skapa plattformar för samverkan där erfarenhets- och kunskapsutbyte ligger till grund för nya lösningar och reformer som tar oss närmare ett hållbart energisystem. Tankesmedjan har släppt en gemensam uppmaning med konkreta förslag på hur Sverige kan öka energieffektiviseringstakten.

Fokus Energieffektivisering: Gemensam uppmaning 2024