Mall för kontrakt – anbudsgivare

Upprätta ett kontrakt med den anbudsgivare som vinner anbudsutvärderingen. Då blir det tydligt för båda parter vad som gäller och skulle något mot förmodan gå fel så finns tydliga regler även för det. Be entreprenören fylla i bifogat standardkontrakt*. Det är viktigt att ni båda undertecknar det innan arbetet påbörjas.

Mall för kontrakt BKK – fast pris

* Formulär 1/06 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BBK) och anpassat till ABT 06. Formuläret finns även att hämta här.