Skolor: Mervärden energieffektivisering

Mervärden i skolor: EPC-projekt

I en kandidatuppsats har Andersson och Olausson (2015) studerat mervärden i så kallade EPC-projekt. EPC står för Energy Performance Contracting och kan även kallas Komfortavtal eller liknande. Eneff samlar denna typen av energitjänster under namnet: Avtal om energiprestanda.

Kandidatarbetets mål är att identifiera mervärden i EPC-projekt genomförda i skolor för att öka intresset för EPC-projekt på marknaden. Rapporten undersöker hur planerat underhåll, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll påverkas, hur försäkringspremier och villkor påverkas, hur inomhusmiljön och arbetsuppgifterna för driftpersonalen förändras.

Identifiering av mervärden i EPC-projekt

Mer om EPC

I Jennifer Paléns examensarbete på masternivå Kartläggning av barriärer som bromsar EPC-marknadens utveckling – En empirisk studie i Sverige besvaras frågeställningarna:

  • Vilka incitament och barriärer finns för att driva ett EPC-projekt i dagsläget?
  • Hur kan man förbättra EPC-modellen och förtydliga dess potential för att öka drivkrafterna att använda EPC som ett verktyg för att säkerställa att nationella och internationella klimat- och energimål nås?

Kartläggning av barriärer som bromsar EPC-marknadens utveckling – En empirisk studie i Sverige