Faktablad från Power Circle: Stödtjänster för elsystemet

När dagens kraftverk fasas ut från marknaden förloras vissa egenskaper som har gett elsystemet sin stabilitet. Men de nya resurserna som introduceras – batterier, vindkraft och smart styrning av elanvändningen – har samtidigt potential att bidra till stabiliteten. Varför är det idag bara en potential och inte en realitet? Hur fungerar dagens marknader för stödtjänster? Vilken utveckling behövs framöver för att ge nya tekniker möjlighet att bidra? I detta faktablad kommer dagens marknader och de nya resursernas förutsättningar att beskrivas för att ge en bild av vilka möjligheter som finns idag och framöver.

Stödtjänster för elsystemet