Grön Logik: Energieffektiviseringspotentialen i Sverige

Grön Logik: Potential energieffektivisering i byggnader

Rapporten Grön Logik handlar om den samhällsekonomiska potentialen från energieffektivisering i byggnader. Energieffektivisering är en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt och samhällsekonomiskt nå klimatmålet. Energieffektiviserande investeringar skapar bättre förutsättning för att bygga ut den förnybara energiproduktionen. Rapporten visar att energieffektiviserande insatser kan bespara det svenska samhället 866 miljarder kronor fram till år 2045.

Grön Logik: Energieffektiviseringspotentialen i Sverige 2021

I filmen nedan presenteras kärnan i rapporten Grön Logik:

Rapporten har tagits fram i samverkan mellan Energieffektiviseringsföretagen, Fastighetsägarna Sverige, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Svensk Ventilation på initiativ av Swedisol. Författare till rapporten är Agneta Persson med kollegor på Anthesis.


Grön Logik: Potential teknisk Isolering

Syftet med studien var att analysera den privatekonomiskt lönsamma potentialen för teknisk isolering i svenska flerbostadshus, samt att undersöka hur denna potential förhåller sig till den samhällsekonomiskt lönsamma nyttan. Rapporten belyser att det finns en stor privatekonomiskt lönsam potential för teknisk isolering i flerbostadshus och att den samhällsekonomiska potentialen är ännu större.

Grön Logik: Teknisk isolering, den gömda och glömda energieffektiviseringspotentialen 2023

Rapporten har skrivits av Agneta Persson, Diar Balata och Alexander Eriksson på Anthesis samt Peter Nyberg på Aktea. Uppdraget har samfinansierats av SBUF,  Installatörsföretagen, Swedisol m.fl.