Rapport: Jämställdhet i energibranschen

Kraftkvinnorna presenterar  sedan 2021 en rapport för att undersöka läget för jämställdheten i energibranschen. Syftet med rapporten är att bidra till diskussionen genom att sammanställa publika uppgifter från bredden av svenska energibolag med dess stora variation i företagsstorlek, ägarform och geografisk spridning. Rapportens fokus ligger på jämställdhet i energibolagens högsta styrning i form av styrelse, styrelseordförande och VD.

Jämställdhet i energibranschen