Verktyg: Är ni rustade för att energieffektivisera?

Lönsamma energieffektiviseringsåtgärder kan utföras i både byggnader och verksamheter. Generellt är potentialen mycket stor. För att inte missa de lönsamma åtgärderna och därmed sänka energikostnaderna gäller det att fånga tillfället. Är din organisation rustad för det? Eneff har tagit fram ett självskattningsverktyg så att ni kan ta reda på detta.

För utskrift: Har ni rätt förutsättningar för att energieffektivisera?

För digital ifyllning: Har ni rätt förutsättningar för att energieffektivisera?