Småhus: Fördelar med energieffektivisering

  • Energieffektiviseringsåtgärder ger totalt sett lägre kostnader för dig under åtgärdens ”livstid”, det vill säga från dag ett – om investeringen slås ut på hela dess livstid
  • Lägre driftkostnader ger ett högre värde för din fastighet om du säljer den
  • Din energibesparing reducerar din miljö- och klimatbelastning
  • Många energieffektiviseringsåtgärder ger ett bättre inomhusklimat
  • Du blir mindre känslig för framtida prishöjningar på energi
  • Du blir mindre känslig vid avbrott i energileveransen, du klarar dig bättre och under längre tid