Standardavtal AB, ABT och ABK

Vid upphandling av åtgärder mellan dig som näringsidkare och en annan näringsidkare (entreprenören) bör avtalet kopplas till AB (Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). Vid upphandling av konsulttjänster bör avtalet kopplas till ABK (Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet)

AB är avsedda att användas vid så kallade utförandeentreprenader, dvs. entreprenader där du som beställare tillhandahåller projekteringen.

ABT är avsedda att användas vid så kallade totalentreprenader, dvs entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även ska ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen.

ABK kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet.

Sveby har tagit fram Energiavtal 12 som är bra att använda i totalentreprenader där parterna avtalat om att tillämpa ABT 06 samt Svebys standard för överenskommelse om energianvändning. Energiavtal 12 används främst då entreprenören utlovar en nivå avseende energibesparingen och hur kraven och verifieringen då ska utformas. Läs mer om Energiavtal 12 på Svebys hemsida.

AB, ABT och ABK, samt de branschspecifika tilläggen, är praxis i byggbranschen och reglerar det som behövs mellan dig som beställare och entreprenören/konsulten.

Där finns även de branschspecifika tillägg till avtalen samt tydlig information och tips om upphandling. Standardiserade entreprenadkontrakt för olika typer av entreprenader finns att ladda hem från Byggföretagen.  Gå till deras hemsida och läs om Entreprenadjuridik och affärsavtal.